Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

blacksubmarine
12:43
4676 3b1f 390
Reposted fromrol rol viapanasiowa panasiowa

June 15 2015

blacksubmarine
22:01
9625 279c 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaxmascolara xmascolara
blacksubmarine
20:51
4379 b15b 390
blacksubmarine
20:51
2913 8950 390
Reposted fromShini Shini viathelittleprince thelittleprince
blacksubmarine
20:50
1989 918a 390
Reposted fromribka ribka viapuchaczowo puchaczowo
20:50
6146 e19d 390
Reposted fromlunammoon lunammoon viapuchaczowo puchaczowo

May 03 2015

blacksubmarine
21:08
3799 f9a8 390
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawrafag wrafag

April 24 2015

blacksubmarine
18:52
7754 1109 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaemciu emciu
18:51
6716 a9eb 390
Reposted fromsoultraveling soultraveling
blacksubmarine
18:51
7585 761b 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaemciu emciu
blacksubmarine
18:40
8458 967b 390
Reposted fromrichtich richtich viacoolstorybro23 coolstorybro23
blacksubmarine
18:39
8097 27f5 390
Zupa wie, zupa rozumie.
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

March 25 2015

22:10
1300 1af2 390

disneymoviesanywhere:

"There, there."

blacksubmarine
22:09
5272 3324 390
Reposted fromvanite vanite viadiebitchdie diebitchdie
blacksubmarine
22:08
4929 7fb9 390
Reposted fromosaki osaki viadiebitchdie diebitchdie
21:47
9649 9ecf 390

climbthestacks:

Marjane Satrapi, Persepolis

Reposted fromturn20 turn20 viablueorchid blueorchid
blacksubmarine
21:46
blacksubmarine
21:44
blacksubmarine
21:43
8307 28c1 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaemciu emciu

March 17 2015

blacksubmarine
11:45
budzę się
twoim mieszkaniem
zabałaganionym nami
i chcę zbiec z łóżka
za okno
gdzie unosi się mgła
z wszystkich
wypalonych przez ciebie
papierosów
tylko ty śpiewasz mi
kołysanki dymem
i tylko ty potrafisz
to wszystko
wytworzyć na świat
— Ewelina Kosik https://www.facebook.com/jakpieknieuwodzisznicosc
Reposted fromuwodzenicosc uwodzenicosc viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl